Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1069116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Giang Mi
 Giang Mi - ID: 1069116
 Name:  Giang Mi
 IP & Posted by:  221.121.3.4 on September 21, 2011 at 11:09pm
 Updated by:  September 22, 2011 at 7:31pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Anaheim
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  mong tim bạn cho vơi bớt cô đơn
 Free Time:  tập thể dục,đọc sách,nghe nhạc
 I Am:  em hiền,sống nội tâm,
 Looking For:  tim bạn từ 57- 75t hiền, hòa nhà,tôi đang rất buồn vì ông xa mới mất, nếu không đến đựơc hôn nhân thì xin làm bạn trò chuyện cho vơi bớt buồn đau, mail giangmigiangmi56 . com

Back | Send Email to Giang Mi (ID: 1069116)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.