Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1124798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hoang ha
 hoang ha - ID: 1124798
 Name:  hoang ha
 IP & Posted by:  115.73.251.194 on April 21, 2012 at 7:45am
 Updated by:  January 12, 2018 at 6:58am
 Gender:  Female
 Age:  64
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  giao viên hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống -
 Free Time:  Làm từ thiện, tập thể dục, đi chùa nghe pháp thoại
 I Am:  Bình thường, giản dị, biêt lắng nghe và tôn trọng tình bạn
 Looking For:  Tìm bạn lớn tuổi (từ 68 trở lên) chân thành, đạo đức

Back | Send Email to hoang ha (ID: 1124798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.