Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1130442 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc lee(yumee)

 Ngoc lee(yumee) - ID: 1130442
 Name:  Ngoc lee(yumee)
 IP & Posted by:  123.30.165.95 on May 14, 2012 at 7:02am
 Updated by:  June 12, 2021 at 11:44pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Wedding Planner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muon co 1gd hanh phuc trong ngoi nha nho nho xjh xjh,co duoc cv on dinh de kjem that nhjeu tien
 Free Time:  Online,cafe,nghe nhac,tap gym,club,du lịch
 I Am:  Co gaj nang dong,thag than,that Long.la nguoi fu nu cua gd va xh(se noi cu the hon khi tiếp xúc).Mo ước co duoc 1gia dinh nho that hf.De moi ngay sau h lam viec minh co the tu chạm soc cho gd va nâu nhung bua com that ngon cho ck va con an.va cuoi Tuan dc nghj ngoi ben gd nho(mo ước tượng chung rát nho nhoi,nhung chua lam dc)hjhj.la co gaj 8x hjen daj nhung ko bj djen lam haj dau do nha.hjhj!!!!
 Looking For:  Cao 1m7 tro len nak,de nhjn la dc.tuoi tu 40 toi 45 ca Tjh jong mjh nak.vuj ve,galang.....

Back | Send Email to Ngoc lee(yumee) (ID: 1130442)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.