Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1149648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng Yến
  Hoàng Yến - ID: 1149648
 Name:   Hoàng Yến
 IP & Posted by:  1.54.12.49 on July 30, 2012 at 8:43am
 Updated by:  February 23, 2023 at 4:34am
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Gia Nghĩa
 Zip:  123456
 Country:  Taiwan
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng ổn định công việc và tìm 1 người bạn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
 Free Time:  đọc sách,nghe nhạc
 I Am:  khi gặp sẽ nói sau.
 Looking For:  không uống rượu,còn độc thân,biết quan tâm đến người khác,có công việc ổn định,thành thật.

Back | Send Email to Hoàng Yến (ID: 1149648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.