Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1157271 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to T
 T - ID: 1157271
 Name:  T
 IP & Posted by:  1.54.140.54 on August 30, 2012 at 1:07am
 Updated by:  November 14, 2020 at 8:23am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để tâm sự về những vui buồn trong cuộc sống.
 Free Time:  Đọc sách ,nghe nhạc ,làm vườn,làm từ thiện,đi du lịch.
 I Am:  Tôi là người sống nội tâm,chân thành. Không ưa những người giả dối.
 Looking For:  Tìm bạn có những điểm tương đồng.

Back | Send Email to T (ID: 1157271)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.