Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1318299 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngan nguyen
 Ngan nguyen - ID: 1318299
 Name:  Ngan nguyen
 IP & Posted by:  113.173.250.162 on December 17, 2014 at 9:24am
 Updated by:  June 30, 2015 at 8:40pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn kết bạn ,không phân biệt tuổi tác
 Free Time:  Xem film,dọc báo,nghe nhạc ,di cafe với bạn bè
 I Am:  Người hoà đồng,vui vẽ,chân thật
 Looking For:  Đàn ông tốt,hoạt bát ,ga lang và biết yêu thương gia đình ,

Back | Send Email to Ngan nguyen (ID: 1318299)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.