Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1338889 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Thùy Liê
 Trang Thùy Liê - ID: 1338889
 Name:  Trang Thùy Liê
 IP & Posted by:  116.100.92.173 on May 31, 2015 at 1:15am
 Updated by:  March 24, 2017 at 1:20am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm cho mình một cuộc sống ổn định
 Free Time:  Thích nấu ăn ,thêu tranh ,yêu thể thao .......
 I Am:  Người thật thà, phúc hậu, giỏi,vui tính, hơi mập nhưng rất dễ thương.Ghét giã dối,hận lừa dối,làm người sống phải có tình người
 Looking For:  Chân thật,hiểu thông cảm và chia sẻ nhau trong cuộc đời, số dt của mình không chín không bảy năm hai năm chín chín chín. Cảm ơn đã xem hồ sơ

Back | Send Email to Trang Thùy Liê (ID: 1338889)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.