Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339698 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyenbông
 nguyenbông - ID: 1339698
 Name:  nguyenbông
 IP & Posted by:  27.3.192.14 on June 7, 2015 at 1:26am
 Updated by:  August 23, 2016 at 5:57pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  BUON BAN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Huy vọng sự may mắn để tìm thấy một sự đồng cảm hiện hửu trong tâm hồn ,chia sẻ ấm áp khi gió đông về
 Free Time:  Đi thăm con và các cháu
 I Am:  Sự đồng cảm trong tâm hồn ,một chút tế nhị để giữ tình Bạn lâu dài một chutsquan tâm và một chút từ tâm cho Đời
 Looking For:   mot nguoilớn tuổi hơn biet quan tam ,ko vuong ban gia dinh ,thanh that ,neu co thien chi L/H vynguyen2323@yahoo.com.vn .Cam on cac ban da ghe tham SH .cua minh

Back | Send Email to nguyenbông (ID: 1339698)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.