Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1348729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuệ Tuệ

 Tuệ Tuệ - ID: 1348729
 Name:  Tuệ Tuệ
 IP & Posted by:  14.165.28.229 on August 23, 2015 at 4:15am
 Updated by:  August 28, 2015 at 6:41am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  miền trung
 Zip:  00084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  làm những việc có ít cho cuộc sống có ý nghĩa
 Free Time:  du lịch
 I Am:  mình bình thường thôi,sống rất đơn giản nhân ái,trầm lặng yêu cuộc sống gia đình,biết tôn trong ghét dã dối
 Looking For:  bạn lớn tuổi 55 trở lên ở ngóa, ly hôn,hiền sống đạo đức biết chia sẻ...

Back | Send Email to Tuệ Tuệ (ID: 1348729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.