Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1360808 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jessica Hoang

 Jessica Hoang - ID: 1360808
 Name:  Jessica Hoang
 IP & Posted by:  113.173.239.71 on December 17, 2015 at 3:50am
 Updated by:  March 30, 2022 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài không giả dối và hôn nhân
 Free Time:  Mua sam , di dao , du lich
 I Am:  ít nói , hiền, biết quan tâm và chia sẽ
 Looking For:  tốt bụng ,chân thật và biết quan tâm , thấu hiểu

Back | Send Email to Jessica Hoang (ID: 1360808)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.