Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1361569 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ha Nguyen

 Ha Nguyen - ID: 1361569
 Name:  Ha Nguyen
 IP & Posted by:  113.190.67.166 on December 24, 2015 at 8:31pm
 Updated by:  January 6, 2023 at 1:48am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết bạn nói chuyện
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, nấu nướng, tập thể dục
 I Am:  Tính tình vui vẻ, thật thà, dễ thương 😊
 Looking For:  Người đàn ông tử tế, vui tính, có nghề nghiệp tốt

Back | Send Email to Ha Nguyen (ID: 1361569)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.