Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đai` Phương

 Đai` Phương - ID: 1372167
 Name:  Đai` Phương
 IP & Posted by:  86.168.9.102 on April 16, 2016 at 12:18pm
 Updated by:  November 11, 2023 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhatrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim hanh phuc chan that
 Free Time:   . Nghe nhac .doc sach . nấu ăn ngon . Du lich va đi dao biển vào những chiều hhoàng hôn buông xuống với người đàn ông tương lai ccủa tôi đang còn ẩn dật phương trời nào ?? Smile
 I Am:  Hoà đồng với mmọi người . Thích sự chân thật va chung thủy.
 Looking For:  Mong tìm hạnh phúc cchân thật tuổi 1971. 1966.1968 vì hap tuổi để tôi hy vọng có được hạnh phúc trọn vẹn về sau.

Back | Send Email to Đai` Phương (ID: 1372167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.