Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387777 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khánh Băng

 Khánh Băng - ID: 1387777
 Name:  Khánh Băng
 IP & Posted by:  42.117.156.84 on October 9, 2016 at 3:35am
 Updated by:  October 30, 2023 at 9:40pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Livestream tiktok.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chăm lo cho gia đình được trọn vẹn rồi sẽ nghĩ đến bản thân!
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim
 I Am:  Vui tính nhưng sống nội tâm.
 Looking For:  Muốn tìm kiếm một người đàn ông có sự nghiệp ổn định,không ăn chơi cờ bạc. Biết yêu thương gia đình,chung thuỷ,không vũ phu,tính tình điềm đạm nhưng vui vẻ! Đặc biệt tuổi từ 35 đến 50.

Back | Send Email to Khánh Băng (ID: 1387777)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.