Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HỒNG ANH

 HỒNG ANH - ID: 1387863
 Name:  HỒNG ANH
 IP & Posted by:  113.161.211.222 on October 10, 2016 at 1:39am
 Updated by:  April 18, 2018 at 2:22am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  QUẢN LÝ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  TIM MỘT NỮA ...
 Free Time:  LÊN MẠNG, ĐỌC BÁO , ĐI CHÙA , MUA SẮM....
 I Am:  NÓI SAU....
 Looking For:  MỘT NGƯỜI BẠN (NAM) NGHIÊM TÚC,ĐỒNG CẢM VÀ THỰC SỰ MUỐN KẾT HÔN.XIN LH: K CHÍN BA CHÍN K SÁU CHÍN NĂM HAI CHÍN....

Back | Send Email to HỒNG ANH (ID: 1387863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.