Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394612 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hông K Ngọc

 Hông K Ngọc - ID: 1394612
 Name:  Hông K Ngọc
 IP & Posted by:  113.169.58.119 on December 24, 2016 at 6:29am
 Updated by:  February 3, 2017 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  BINH DƯƠNG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  hy vọng đạt được kết quả tốt trong năm mới.
 Free Time:  đọc sách xem tin tức dọn dẹp nhà của và đi du lịch. một chut lảng mạn
 I Am:  vui vẽ sống tốt luôn chân thật, nhanh nhen trong công việc.
 Looking For:  những người bạn tốt có tấm lòng nhân hậu biết yêu thương mọi người, sống chân thật không nói dối, sống nghiêm túc có trách nhiệm, thông minh và lịch sự: thư gửi về dia chi mail: ngocanhminh989@yahoo.com, chúc các ban nắm mới vui khỏe thanh đạt trong cuộc sống.

Back | Send Email to Hông K Ngọc (ID: 1394612)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.