Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404211 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh thư
 Minh thư - ID: 1404211
 Name:  Minh thư
 IP & Posted by:  171.253.47.31 on April 24, 2017 at 5:35pm
 Updated by:  August 10, 2021 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphch Việt nam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thẩm mỷ \\\\\
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tieu la đam mê công Việc ''kiếm tiền '
 Free Time:  Những lúc rảnh xem phim nghe nhạc ngủ nghĩ
 I Am:  Mình là người vui tính 'sâu sắc 'nhưng nội tâm''đam mê công việc
 Looking For:  Người đàng ông 'hiền 'biết quan tam 'lo làm ăn'.

Back | Send Email to Minh thư (ID: 1404211)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.