Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405404 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh Liên
 Quỳnh Liên - ID: 1405404
 Name:  Quỳnh Liên
 IP & Posted by:  14.230.118.41 on May 10, 2017 at 11:53pm
 Updated by:  August 7, 2017 at 2:14am
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  lam nong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm bàn doi
 Free Time:  Coi ti vi nghe nhac
 I Am:  It nói trăm tinh
 Looking For:   Tim 1người thật lòng đăng hoàng đế cũng nhau đi hết quầng đường còn lai ai có nhà ý xin gọi số. 016 tam tam. Bay bay hai ba năm chin cảm on các bạn đã ghe

Back | Send Email to Quỳnh Liên (ID: 1405404)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.