Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405955 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Nguyê
 Phương Nguyê - ID: 1405955
 Name:  Phương Nguyê
 IP & Posted by:  27.64.122.158 on May 18, 2017 at 3:53am
 Updated by:  January 3, 2018 at 8:19pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định công việc, tìm một người san sẽ vui buồn trong cuộc sống
 Free Time:  Du lịch, ăn hàng, xem phim, lang thang ngắm phố phường
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng, chân thật, có sao nói vậy.
 Looking For:  Một người thật lòng san sẽ cùng tôi, nghiêm túc trong quan hệ tiến đến hôn nhân

Back | Send Email to Phương Nguyê (ID: 1405955)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.