Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to LamVy
 LamVy - ID: 1407834
 Name:  LamVy
 IP & Posted by:  1.52.99.243 on June 12, 2017 at 7:13am
 Updated by:  August 14, 2017 at 7:46pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết hôn & xây dựng cuộc sống GĐ hạnh phúc
 Free Time:  Làm bánh, đọc sách báo, gặp gỡ bạn bè, xem phim, du lịch
 I Am:  Là một người chân thật, đàng hoàng, có trách nhiệm
 Looking For:  Mong gặp một người nghiêm túc, chân thành, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh, coi trọng cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to LamVy (ID: 1407834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.