Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413202 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Vy
 Thu Vy - ID: 1413202
 Name:  Thu Vy
 IP & Posted by:  171.248.193.251 on August 6, 2017 at 9:34am
 Updated by:  August 7, 2017 at 2:27am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người kết hôn trong vòng 6 tháng kể từ ngày 07/8
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, làm việc nhà, cafe với bạn
 I Am:  Hiền lành, thẳng thắn, giản dị, thật thà, ko tham vọng là điểm mạnh cũng là điểm yếu của mình
 Looking For:  Muốn tìm người chân thành , thẳng thắn để cùng nhau chia sẻ và xây dựng gia đình

Back | Send Email to Thu Vy (ID: 1413202)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.