Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kimhhh
 kimhhh - ID: 1415943
 Name:  kimhhh
 IP & Posted by:  116.118.17.122 on September 8, 2017 at 1:07am
 Updated by:  September 10, 2017 at 12:42am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  cu lao phố
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kimhhh1710@gmail.com
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  người bạn tri ki.tự nguyện mọi thứ hợp tiến xa
 Free Time:  xem phim nghe nhạc ,siêu thị .café.bạn .
 I Am:  hiền hoà đồng yêu gia đình .vui vẻ .đơn giản kg đua đòi .chung thuỷ .thích du lịch .
 Looking For:  người đàn ông .có trách nhiệm .bổn phận của tình vợ chồng chung thuỷ ga lăn .biết chìu chuộn .công vlàm ổn định .hưu .tài chính kg lệ thuộc .nhận thư người quyết tạm kết hôn .kèm hình biết mặt .liên hệ hteo mail trong hs .

Back | Send Email to kimhhh (ID: 1415943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.