Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421669 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong Thuy

 Phuong Thuy - ID: 1421669
 Name:  Phuong Thuy
 IP & Posted by:  42.112.156.242 on November 18, 2017 at 4:24am
 Updated by:  October 29, 2020 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi ăn uống
 I Am:  Mẹ đơn thân. Vui vẻ, tình cảm, nội tâm
 Looking For:  Tìm được người chân thành, hiểu được mình, có thể là chỗ dựa để cùng quan tâm chia sẻ mọi điều trong cuộc sống

Back | Send Email to Phuong Thuy (ID: 1421669)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.