Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422427 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân Anh

 Vân Anh - ID: 1422427
 Name:  Vân Anh
 IP & Posted by:  115.79.87.74 on November 27, 2017 at 9:53pm
 Updated by:  January 12, 2020 at 10:09am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo dục
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Trekking, gym, swimming, travel
 I Am:  Ta đã yêu ta đã say ta đã mơ, ta đã 30 rồi/ Có bớt vui có bớt chơi có bớt ngông, có bớt đi tươi mới ?
 Looking For:  Hòa nhã trong giao tiếp nhưng quyết đoán,có chính kiến trong cuộc sống và nghiêm túc trong tình cảm.

Back | Send Email to Vân Anh (ID: 1422427)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.