Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422913 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Bạn
 Tìm Bạn - ID: 1422913
 Name:  Tìm Bạn
 IP & Posted by:  113.172.151.61 on December 4, 2017 at 10:00am
 Updated by:  July 12, 2018 at 1:56am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi ngày là một niềm vui
 Free Time:  Những gì mình thích
 I Am:  Đơn giản, chân thật
 Looking For:  Trước lạ sau quen, quan trọng là có hợp nhau không, tính mình là thế, ai giống mình thì tìm hiểu làm bạn

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1422913)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.