Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kiều Oanh

 Kiều Oanh - ID: 1424537
 Name:  Kiều Oanh
 IP & Posted by:  171.232.14.173 on December 30, 2017 at 6:44am
 Updated by:  January 6, 2019 at 4:33pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một gia đình nhỏ
 Free Time:  Lúc rãnh rỗi hay nấu ăn, đi cafe book, xem phim
 I Am:  Là một người vui tính, hoà đồng dễ xúc động và hết lòng trong tình yêu
 Looking For:  Cần một người chân thành, không lừa dối, xem trọng gia đình,

Back | Send Email to Kiều Oanh (ID: 1424537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.