Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425214 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhanh

 Nhanh - ID: 1425214
 Name:  Nhanh
 IP & Posted by:  171.232.155.110 on January 8, 2018 at 10:32pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 1:46am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đồng cảm và hiểu mình.tuoi từ 35 đến 45.mong tìm ban đời hieu minh
 Free Time:  Đi chùa nghỉ ngơi.gap ban bè tán gẫu
 I Am:  Mình là người nhút nhát. Chỉ biet đi làm.song hòa đồng
 Looking For:  Minh mong tìm 1nguoi hiểu về hoàn cảnh mình tiến xa hơn.sdt mình 0937327766

Back | Send Email to Nhanh (ID: 1425214)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.