Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425456 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Thị Hồng

 Lê Thị Hồng - ID: 1425456
 Name:  Lê Thị Hồng
 IP & Posted by:  113.23.30.154 on January 12, 2018 at 2:19am
 Updated by:  February 12, 2018 at 11:03pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng sẽ tìm đc nguoi hiểu mình.
 Free Time:  Đi chùa
 I Am:  Là mẫu phụ nữ của gia đình.
 Looking For:  Muốn gặp một người đàn ông có thể chia sẻ những buôn vui trong cuộc sống. Nếu có duyên sẽ hy vọng đc tiến tới mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài.

Back | Send Email to Lê Thị Hồng (ID: 1425456)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.