Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428881 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chờ người
 Chờ người - ID: 1428881
 Name:  Chờ người
 IP & Posted by:  1.53.32.215 on March 5, 2018 at 6:53pm
 Updated by:  April 6, 2023 at 12:22am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  làmviệcnhà nứơc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm nghiêm túc.
 Free Time:  Còn tùy vào sở thích lúc đó là đang muốn làm gì.
 I Am:  Chúng ta quen nhau đi rồi em sẽ nói cho anh biết.
 Looking For:  hy vọng sẽ gặp được anh (người em đang mong đợi)

Back | Send Email to Chờ người (ID: 1428881)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.