Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429367 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyệt Trần
 Nguyệt Trần - ID: 1429367
 Name:  Nguyệt Trần
 IP & Posted by:  115.73.21.162 on March 13, 2018 at 9:25am
 Updated by:  February 22, 2021 at 12:31am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi mong có cuộc sống gia đinh hạnh phúc
 Free Time:  Lúc rảnh minh thường nấu nướng và xem phim
 I Am:  Sống tình cảm ,
 Looking For:  Minh mong muốn tìm ng bạn yêu thích cuộc sống gia đinh và có ý định kết hôn .

Back | Send Email to Nguyệt Trần (ID: 1429367)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.