Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quyen ha
 Quyen ha - ID: 1432342
 Name:  Quyen ha
 IP & Posted by:  27.77.139.90 on April 27, 2018 at 3:49pm
 Updated by:  February 25, 2023 at 8:28pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giao vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cùng anh đi hết quãng đường còn lại sống với nhau cho tới khi chút hơi thở cuối cùng
 Free Time:  Nghe nhac
 I Am:  Hiền, dễ thương và chung thủy
 Looking For:  Chung thủy và không lừa dối. Tình yêu của em hiện giờ dang o dau. Hãy về bên em.

Back | Send Email to Quyen ha (ID: 1432342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.