Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435292 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lam Bao

 Lam Bao - ID: 1435292
 Name:  Lam Bao
 IP & Posted by:  130.36.151.42 on June 12, 2018 at 2:17am
 Updated by:  June 10, 2021 at 6:58pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hochiminh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  y te
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa của tôi
 Free Time:  Đọc sách , du lịch , chăm sóc nhà cửa
 I Am:  Chân thành , đơn giản , dễ đồng cảm
 Looking For:  Chân thành biết quý trọng gia đình ,liên lạc gờ mai: baolamhn hai một ba (viết liền , bằng sô )

Back | Send Email to Lam Bao (ID: 1435292)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.