Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436155 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tại Sao Buồn

 Tại Sao Buồn - ID: 1436155
 Name:  Tại Sao Buồn
 IP & Posted by:  171.247.53.48 on June 24, 2018 at 4:35pm
 Updated by:  June 24, 2018 at 4:48pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn trò chuyện cho quên đi nổi buồn...
 Free Time:  cà phê , đi ăn ......
 I Am:  bình thường như mọi người
 Looking For:  không biết nói sao ? nói chuyện hợp là ok rồi

Back | Send Email to Tại Sao Buồn (ID: 1436155)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.