Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436923 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kim.wgvn

 kim.wgvn - ID: 1436923
 Name:  kim.wgvn
 IP & Posted by:  123.21.35.237 on July 3, 2018 at 8:46pm
 Updated by:  August 10, 2022 at 5:04am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm tốt hơn những việc đang làm
 Free Time:  Đi ăn uống với bạn bè, đi spa hoặc có nhiều thời gian nữa thì sẽ đi du lịch đó đây
 I Am:  Chân thành và vui vẻ
 Looking For:  Vui vẻ và chân thành

Back | Send Email to kim.wgvn (ID: 1436923)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.