Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai

 Mai - ID: 1437174
 Name:  Mai
 IP & Posted by:  171.253.192.31 on July 7, 2018 at 12:32am
 Updated by:  July 9, 2018 at 7:39am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 State/Province:  Tasmania
 Zip:  0911567191
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có thêm có những người bạn tốt. Nếu phù hợp tiến xa hơn
 Free Time:  Uống cafe giao luu cùng bạn bè
 I Am:  Thẳng thắn vui vẻ và chân thành. Sống nội tâm. Yêu cuộc sống gia đình
 Looking For:  Quan tâm . Độ lượng vui vẻ chân thành. Cuộc sống ổn định , sx nói nhiều hơn khi giao luu và thấy hình ảnh

Back | Send Email to Mai (ID: 1437174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.