Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437388 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gia linh

 Gia linh - ID: 1437388
 Name:  Gia linh
 IP & Posted by:  45.126.97.37 on July 9, 2018 at 7:57am
 Updated by:  June 9, 2019 at 6:05pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên văn phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Rất mong dc lam quen với tất cả mọi người trên thế giới, có duyên sẽ gặp
 Free Time:  Xem phim. Nghe nhạc. Xem.hài
 I Am:  Thẳng tính, khô khan. Thích lãng mạn. Sống thật
 Looking For:  Chửng chạc. Nghiêm túc trong tình cảm

Back | Send Email to Gia linh (ID: 1437388)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.