Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438745 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nana
 Nana - ID: 1438745
 Name:  Nana
 IP & Posted by:  171.243.81.201 on July 25, 2018 at 8:28am
 Updated by:  July 5, 2021 at 9:16pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM City
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu để cưới
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đi du lịch
 I Am:  Thành thật , nhiệt tình, yêu gia đình
 Looking For:  Sống thành thật và quý trọng gia đình.

Back | Send Email to Nana (ID: 1438745)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.