Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to H
 H - ID: 1443705
 Name:  H
 IP & Posted by:  172.58.32.190 on October 6, 2018 at 8:10am
 Updated by:  July 7, 2020 at 8:27am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 Zip:  Xxxxxx
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Full time worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thích hợp... nếu được sẽ tiến xa hơn.
 Free Time:  Đi thăm gd, xem tin tức, xem phim, đi ăn cùng bạn bè.
 I Am:  Hiền, vui vẻ, hoà đồng, hiểu biết và hoạt bát.
 Looking For:  Tìm anh Đàng hoàng, cởi mở, có học thức, có sự nghiệp vững vàng, biết lo lắng cho gd và thành thật. Em chỉ muốn tìm các anh sống trong California và gần thành phố San Jose để dể gặp mặt. Xin miễn gởi thư nếu anh ỡ xa. Xin lổi các anh ở xa trước nhé. Please do not write to me if you are out of state. I’m only interested to meet in person and someone within my state and hometown only. If English is your only language please write it and dont use Google translation. Thank you.

Back | Send Email to H (ID: 1443705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.