Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444160 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Victran

 Victran - ID: 1444160
 Name:  Victran
 IP & Posted by:  14.161.32.111 on October 13, 2018 at 8:58pm
 Updated by:  December 16, 2022 at 7:01am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn hiểu ý
 Free Time:  Nghe nhạc, đi du lịch
 I Am:  Tôi là 1 người cá tính , sống vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  Cần tìm 1 người đàn ông thật sự có thể đi đến hôn nhân

Back | Send Email to Victran (ID: 1444160)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.