Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to JoJo tôn nữ

 JoJo tôn nữ - ID: 1447680
 Name:  JoJo tôn nữ
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on December 11, 2018 at 9:56am
 Updated by:  September 15, 2021 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bảo Lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hiền lành và tốt bụng
 Free Time:  Du lịch, nấu ăn, gia đình, tôi muốn được giúp đỡ thật nhiều người
 I Am:  Hiền lành có đôi khi tức giận, cầu toàn, hơi đa cảm, kiểu người sống vì gia đình hơn, đây là bạn bè nói, mình thì chắc là vậy...
 Looking For:  Để lại chút kỉ niệm nha☺️ (thanks for your)

Back | Send Email to JoJo tôn nữ (ID: 1447680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.