Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454157 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Thị H

 Nguyễn Thị H - ID: 1454157
 Name:  Nguyễn Thị H
 IP & Posted by:  222.254.23.131 on January 31, 2019 at 5:58am
 Updated by:  February 3, 2019 at 4:54pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Ha nội
 State/Province:  New York
 Zip:  100000
 Country:  Argentina
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban đời ,
 Free Time:  Lên mạng đọc tin tức
 I Am:  Đã ly hôn
 Looking For:  Độc thân và có học có công việc làm ổn định . Co nhà riẻng. Là nguoi đàn ông trụ cột chi gia đình

Back | Send Email to Nguyễn Thị H (ID: 1454157)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.