Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455123 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Uyên Việt
 Mai Uyên Việt - ID: 1455123
 Name:  Mai Uyên Việt
 IP & Posted by:  113.185.15.76 on February 11, 2019 at 12:59am
 Updated by:  September 12, 2019 at 9:31pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thanh Hoá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Đọc sách.xem tv
 I Am:  Cảm ơn bạn đã xem hồ sơ của tôi.nếu bạn quan tâm,muốn tìm hiểu thêm về tôi,hãy liên hệ với tôi.
 Looking For:  Một người đàn ông,độc thân,đã ly hôn hoặc goá.có ý định tìm kiếm hôn nhân

Back | Send Email to Mai Uyên Việt (ID: 1455123)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.