Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1457972 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuý Ái
 Thuý Ái - ID: 1457972
 Name:  Thuý Ái
 IP & Posted by:  27.68.51.180 on March 10, 2019 at 6:43am
 Updated by:  March 30, 2024 at 6:56am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống tốt và mong muốn bình an
 Free Time:  Thích nấu ăn
 I Am:  Đơn giản sạch sẽ.hài hước
 Looking For:  Tìm sao đây ta.thôi tôi chỉ mong người lạ nào đó có bản tính chân thật thôi.còn mọi việc còn lại là duyên phận。

Back | Send Email to Thuý Ái (ID: 1457972)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.