Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rose pham

 Rose pham - ID: 1458296
 Name:  Rose pham
 IP & Posted by:  66.249.93.3 on March 15, 2019 at 2:36pm
 Updated by:  March 15, 2019 at 5:07pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sydney
 Zip:  2006
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm ai đó đáng để tìm
 Free Time:  Có thời gian chất lượng với con của tôi
 I Am:  Là người dễ gần, yêu người trung thực và người chân thành.
 Looking For:  như tôi đã nói tôi muốn những người chân thành sẽ trân trọng và trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta chia sẻ.

Back | Send Email to Rose pham (ID: 1458296)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.