Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân Navy

 Vân Navy - ID: 1459241
 Name:  Vân Navy
 IP & Posted by:  113.189.95.54 on April 1, 2019 at 1:28am
 Updated by:  April 3, 2019 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Buôn mà thuộ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quản lí spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng gia đình và mở rộng kinh doanh
 Free Time:  Đi du lịch và mua sắm
 I Am:  Thân thiện vui vẽ
 Looking For:  Có công việc ổn định .thán thiện

Back | Send Email to Vân Navy (ID: 1459241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.