Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459776 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Kiều Oanh

 Lê Kiều Oanh - ID: 1459776
 Name:  Lê Kiều Oanh
 IP & Posted by:  14.161.253.15 on April 10, 2019 at 7:28pm
 Updated by:  May 20, 2019 at 3:59pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc
 Free Time:  Xem phim, đi du lịch
 I Am:  Là người vui vẻ, dễ hòa đồng, yêu thiên nhiên ghét giả dối
 Looking For:  Người chân thành trong các mối quan hệ.

Back | Send Email to Lê Kiều Oanh (ID: 1459776)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.