Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459998 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to KIM HOÀNG

 KIM HOÀNG - ID: 1459998
 Name:  KIM HOÀNG
 IP & Posted by:  123.22.7.205 on April 14, 2019 at 10:41pm
 Updated by:  July 11, 2019 at 4:21pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  T. C - CM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  DN Tư Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sớm đạt được những ước mơ của mình.
 Free Time:  Xem tin tức. Nghe nhạc. Mong muốn được đi du lịch nhiều nơi.
 I Am:  nhẹ nhàng lịch sự và nhã nhận với mọi người. sông tốt sống tình cảm hoà đồng với mọi người. ghét sự giã dối,
 Looking For:  mong tìm được người bạn phù họp với mình, thông minh lịch sự có chí cầu tiến, biết tôn trọng tình bạn, sống tình cãm hiền lương .địa chỉ mail: ngankim_hoang @ yahoo. com tìm bạn tuổi từ 41 đến 48 tuổi, chúc các bạn vui khỏe và thành công !

Back | Send Email to KIM HOÀNG (ID: 1459998)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.