Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Miss Dung
 Miss Dung - ID: 1460494
 Name:  Miss Dung
 IP & Posted by:  115.79.4.172 on April 23, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  November 18, 2019 at 7:43am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Real estate brokerage
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm đầu ý hợp để tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:  Hiền, nhu mì, nhiệt tình, chu đáo nhưng thẳng thắng và quyết đoán
 Looking For:  Ý định nghiêm túc. 40-50 tuổi. Trình độ đại học trở lên. Sự nghiệp ổn định. Lịch sự, Bản lĩnh, lập trường. (Làm quen vui lòng gởi mail trước và giới thiệu về mình nhé, no call) No scammer. No game.

Back | Send Email to Miss Dung (ID: 1460494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.