Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464442 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to An Nhiên 59

 An Nhiên 59 - ID: 1464442
 Name:  An Nhiên 59
 IP & Posted by:  14.161.25.112 on June 25, 2019 at 2:15am
 Updated by:  July 30, 2022 at 5:00am
 Gender:  Female
 Age:  63
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn chân thành , chuyện gì đến sẽ đến, có duyên sẽ gặp .
 Free Time:  Bơi lội , xem tin tức , nghe nhạc , du lịch .
 I Am:  Hiền lành , trung thực , đạo đức , rộng lượng , vị tha ,ngoại hình khá
 Looking For:   Chân thành , độ lượng và đạo đức tốt .

Back | Send Email to An Nhiên 59 (ID: 1464442)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.