Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468556 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng gấm

 Hồng gấm - ID: 1468556
 Name:  Hồng gấm
 IP & Posted by:  113.172.163.158 on August 24, 2019 at 9:09pm
 Updated by:  January 26, 2020 at 4:07am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc
 Looking For:  Chung thủy, sống tình cảm, biết yêu thương gia đình . Tôi mong gặp được người chân thật đừng đùa giỡn với tình yêu

Back | Send Email to Hồng gấm (ID: 1468556)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.