Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470932 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Võ Kiều Hoa

 Võ Kiều Hoa - ID: 1470932
 Name:  Võ Kiều Hoa
 IP & Posted by:  118.69.26.154 on October 7, 2019 at 12:26am
 Updated by:  December 27, 2020 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hair , makeup , nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định....!
 Free Time:  Xem film, shopping, coffee , travel ,cooking sum vầy bên gia đình
 I Am:  Tinh tế , tích cực , lạc quan .( Mẫu phụ nữ bận rộn )
 Looking For:  Người đàn ông ĐỦ (sâu sắc , bản lĩnh và đặc biệt thủy chung) để em gửi em cho anh

Back | Send Email to Võ Kiều Hoa (ID: 1470932)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.